IntroductieAmbstketenRingenOorsieradenHalssieradenHerinneringssieradenBrochesArmbandenTafelstukkenContact

 
     
 

DISCLAIMER

 
     
  Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Monique Povel De “Edele smidse” is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Monique Povel De “Edele smidse” vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Monique Povel De “Edele smidse”

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monique Povel De “Edele smidse”

 
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     

© Copyright  2008 -2017  de-edele-smidse.nl   |   All Rights Reserved.    |    

Links  |  Disclaimer  |  Home  |